Základní informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Čtvrtek, 24 Březen 2011 09:15 Mirek Jina
Tisk PDF

 

1. Oficiální název
Obec Lukavec

2. Důvod a způsob založení
Ze zákona o obcích č.124/2000 Sb.

3. Organizační struktura
Zastupitelstvo: 6
starosta
obecní úřad - účetní

4. Kontaty - viz.Informace o Lukavci - kontakty

5. Případné platby můžete poukázat
KB Lovosice  č.ú. 2036630257/0100

6. IČ
00526134

7. DIČ
obec není plátcem DPH

8. Rozpočet - vyvěšen na úřední desce

9. Žádosti o informace
Tel. 416 532197 nebo osobně v úřadovně OÚ v úředních hodinách

10. Příjem žádostí a dalších podání
Zaměstnankyně OÚ - p.Průšová - účetní, starosta ing.Tomáš Šenfeldr

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí OÚ se lze odvolak k nadřízenému orgánu v zákonné lhůtě (zpravidla 15 dnů)

12. Formuláře
K dispozici na OÚ.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
V případě ohrožení života či majetku: 150 hasiči, 155 záchranná služba, 158 policie

14.Nejdůležitější předpisy
Sbírka zákonů a právní normy jsou k dispozici k nahlédnutí s možností okopírování na obecním úřadě.

15.Sazebník úhrad za poskytování informací

16.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

17.Organizace zřízené a provozované v obci Lukavec
SK Lukavec, SDH Lukavec

 

Aktualizováno Pátek, 25 Březen 2011 10:40
   Obec LukavecÚřední deskaInf. dle zák. č.106/1999Sb.Základní informace dle zákona č.106/1999 Sb.